Fəxrəddin  VEYSƏLLİ

Filologiya elmləri doktoru, professor

   
   
   
   
   
   
Baş səhifə
   
Haqqında
Kitablar
Məqalələr
Şəkillər
Video
“Azərbaycanda xarici dillər” jurnalı
Hesabatlar
Arxiv
Əlaqə
   
   
   
   
   

Arxiv

 
 
ADU-nun Ümumi dilçilik kafedrasının professoru F.Y.Veysəllinin 2014-2018-ci illər ərzində dərc olunmuş elmi-metodik əsərlərinin SİYAHISI (endir)

ADU əməkdaşlarının Novosibirsk Beynəlxalq Konfransında iştirakı haqqında h e s a b a t ı

BİR DİLÇİNİN PORTRESİ

Cümhuriyyətin 100 illiyi və əlifbamızın problemləri

“Nibelunqlar nəğməsi” Azərbaycan dilində

Xəzər Universitetində Semiotika üzrə 8-ci Beynəlxalq Konfrans uğurla baş tutdu

Məşhur ailmin “Dilçiliyə giriş” kitabı təqdim edildi

Fonoloq alimin xaricdə uğurları

Azərbaycan dilçiləri dünya meridianlarında

Краткое содержание доклада, прочитанного д-ром филол. н, проф. Ф.Я.Вейсялли на пленарном заседании Международной Конференции на тему «Актуальные проблемы когнитивной и прикладной лингвистики»

Tətbiqi dilçiliyin əsas istiqamətləri

“Azərbaycan dilinin orfofoniya lüğəti” ilk dəfə olaraq çap olunub

"Mirzə Şəfi mövzusu hələ qapanmayıb”

Azərbaycan dilçisinin kitabı İngiltərədə çap olunub

Planetimizin dil mənzərəsi rəqəmlərin dililə

Amerikaya səfər qeydləri

Mirzə Şəfi sirləri hələ də açılmamış qalır

Professor Fəxrəddin Veysəllinin ustad dərsi

Fəxrəddin Veysəlli: "Bütün dillərlə bizi müqayisə etməyin. Biz 20 ildir müstəqilik"

Dərsliklərimizin dili bərbaddır

İşarə, anlam, məna və məzmun anlayışları haqqında

RESPUBLİKADA DİL SİTUASİYASI VƏ DİL SİYASƏTİ

AMEA Dilçilik İnstitutunun direktoru: “Latın əlifbası əslində türk mənşəli etruskların əlifbasıdır”

Yeni orfoqrafiya lüğətində nələr dəyişəcək?

AKADEMİYANIN DİLÇİLİK İNSTİTUTUNA DİREKTOR ƏVƏZİ TƏYİN OLUNUB