Fəxrəddin  VEYSƏLLİ

Filologiya elmləri doktoru, professor

   
   
   
   
   
   
Baş səhifə
   
Haqqında
Kitablar
Məqalələr
Şəkillər
Video
“Azərbaycanda xarici dillər” jurnalı
Hesabatlar
Arxiv
Əlaqə
   
   
   
   
   
30.9.2016

“Azərbaycan dilinin orfofoniya lüğəti” ilk dəfə olaraq çap olunub

Dilçilik tariximizdə ilk dəfə olaraq “Azərbaycan dilinin orfofoniya lüğəti” filologiya üzrə elmlər doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin (ADU) professoru Fəxrəddin Veysəllinin rəhbərliyi və redaktəsi ilə “Mütərcim” (Bakı 2016, 1052 səh.) nəşriyyatında çap olunub.
Bu barədə bilgi verən profossor F.Veysəlli bildirib ki, sözlük üzərində 10 ildir işləyir: “Belə bir lüğət alman, ingilis, fransız və rus xalqında var. Həmişə istəmişəm ki, bizim də belə bir lüğətimiz olsun. Bir neçə il bundan öncə müəlliflər kollektivi ilə işə başladıq. Bu kitab radio, televiziya işçilərinin stolüstü kitabı olacaq. Lüğətdə sözün deyiliş normasına uyğun bütün xüsusiyyətləri öz əksini tapıb. Sözlərin vurğusu, morfem tərkibi, sait və samitlərin tələffüz xüsusiyyətləri Beynəlxalq Fonetika Cəmiyyətinin əlifbası əsasında tərtib olunub. Bu da imkan verəcək ki, dilimizi bilməyən yabançılar da istənilən sözümüzü düzgün tələffüz edə bilsinlər.”
F.Veysəlli lüğətin hazırlanmasında ADU-nun fransız dili müəlliməsi Xumar Əsgərovanın ayrıca zəhməti olduğunu qeyd edib.

Bundan başqa professor F.Veysəllinin “Seçilmiş əsərlər”inin 3-cü cildi də çapdan çıxıb “Mütərcim”, 2016, 420 səh). Kitabda tanınmış dilçi-alimin elmi yaradıcılığında xüsusi bir istiqamət olan sosiolinqvistika, eləcə də dilimizin və dilçiliyimizin aktual məsələləri yer alıb.